O FIRMIE

Program komputerowy "Laborant wersja 4.0" wspomagający pracę laboratoriów badań środowiska pracy.
Teraz nowy wykaz NDS-ów, nowe słownictwo, opcje obliczania wskaźnika narażenia dla wyników w próbce poniżej granicy oznaczalności, stężenia odniesione do warunków normalnych.


zobacz więcej→

Jesteśmy firmą konsultingową działającą od 2007r. Oferujemy doradztwo w zakresie technicznym i szkolenia dla laboratoriów monitorujących środowisko pracy. Pomagamy laboratoriom we wdrożeniu nowych i udoskonalenu już akredytowanych metod badawczych, zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 17025.

Oferujemy również doradztwo dla firm, zakładów pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Nowość
Badania biegłości z zakresu oceny tempa metabolizmu i wydatku energetycznego metodą obserwacji (obliczeniową).

zobacz więcej→