O FIRMIE

Nowości:

Program komputerowy "Laborant wersja4.0" wspomagający pracę laboratoriów badań środowiska pracy.
Teraz nowy wykaz NDS-ów, nowe słownictwo, opcje obliczania wskaźnika narażenia dla wyników w próbce poniżej granicy oznaczalności, stężenia odniesione do warunków normalnych.

zobacz więcej→

Jesteśmy firmą konsultingową działającą od 2007r. Oferujemy doradztwo w zakresie technicznym i szkolenia dla laboratoriów monitorujących środowisko pracy. Pomagamy laboratoriom we wdrożeniu nowych i udoskonalenu już akredytowanych metod badawczych, zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 17025.

Oferujemy również doradztwo dla firm, zakładów pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy.