BADANIA BIEGŁOŚCI

HAŁAS NA STANOWISKACH PRACY. WYZNACZANIE EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA HAŁAS.

Organizacja:

  1. Uczestnik pobiera ze strony internatowej Program badań biegłości i Kartę zgłoszenia. Należy uważnie zapoznać się z programem badań biegłości.
  2. Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnik przesyła organizatorowi elektronicznie lub pocztą w terminie do czterech dni przed planowanym terminem badań (zjazdem), wraz z kopia świadectwa wzorcowania miernika drgań (pierwszej strony). Liczy się data stempla pocztowego.
  3. Organizator najpóźniej w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdu, informuje uczestnika (telefonicznie lub na stronie internetowej) o terminie realizacji konkretnego programu badań (metody badawczej).
  4. Sprawozdanie z badań biegłości organizator przekazuje uczestnikowi w terminie do jednego miesiąca od otrzymania prawidłowo wypełnionych kart pomiarowych.

Obiekty badań:
Organizator dołoży starań aby obiekt badań opisywał rzeczywiste stanowisko, warunki i trudności w jakich uczestnicy prowadzą rutynowe badania, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności obiektu badań.
Dwa obiekty badań to:

  • Wzorcowe źródło dźwięku - sprawdzenie miernika poziomu dźwięku i kalibracji przed pomiarami;
  • Stanowisko operatora na którym występuje hałas ustalony i hałas cyklicznie zmienny - operator wykonuje trzy czynności zawodowe:
  1. Czynność zawodowa A - obsługa piły: dostarczanie, przycinanie i odkładanie listew - występuje hałas nieustalony cyklicznie zmienny;
  2. Czynność zawodowa B - obsługa szlifierki ręcznej - szlifowanie profili drewnianych - występuje hałas ustalony;
  3. Czynność C - ontaż elementów - występuje hałas ustalony w punkcie, lecz pracownik porusza się w wyznaczonym, oznakowanym obszarze, w sposób równomierny (pracownik nie obecny podczas badań)), występuje hałas tła od pracy na innych stanowiskach.
Wartości poziomu hałasu ustawiane są przez koordynatora przed rozpoczęciem badań na poziomie minimalizującym zewnętrzne przypadkowe dźwięki nie będące przedmiotem oceny.

Prezentacja obiektów badań i sytuacji pomiarowej.
Operator obsługa piły.
Operator obsługa wiertarki.
Prezentacja obiektów badań i sytuacji pomiarowej.