BADANIA BIEGŁOŚCI

OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ I STANOWISK PRACY.

Organizacja:

  1. Uczestnik pobiera ze strony internatowej Program badań biegłości i Kartę zgłoszenia. Należy uważnie zapoznać się z programem badań biegłości.
  2. Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnik przesyła organizatorowi elektronicznie lub pocztą w terminie do czterech dni przed planowanym terminem badań (zjazdem), wraz z kopia świadectwa wzorcowania miernika drgań (pierwszej strony). Liczy się data stempla pocztowego.
  3. Organizator najpóźniej w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdu, informuje uczestnika (telefonicznie lub na stronie internetowej) o terminie realizacji konkretnego programu badań (metody badawczej).
  4. Sprawozdanie z badań biegłości organizator przekazuje uczestnikowi w terminie do jednego miesiąca od otrzymania prawidłowo wypełnionych kart pomiarowych.

Obiekty badań:
Organizator dołoży starań aby obiekt badań opisywał rzeczywiste stanowiska, warunki i trudności w jakich uczestnicy prowadzą rutynowe badania, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności obiektu badań.
Organizator przygotował cztery obiekty badań:

  • Wzorcowe źródło światła - sprawdzenie stosowanego luksomierza;
  • Stanowisko komputerowe - sprawdzenie biegłości uczestników w określaniu średniego natężenia i rówmomierności oświetlenia w polu zadania wzrokowego;
  • Stanowisko operatora szlifierki - sprawdzenie biegłości uczestników w określaniu średniego natężenia i rówmomierności oświetlenia w polu zadania wzrokowego w obszarze bezpośredniego otoczenia i w obszarze tła;
  • Obszar ruchu - sprawdzenie biegłości uczestników w określaniu średniego natężenia i rówmomierności oświetlenia na drodze komunikacyjnej.
Wartości poziomu natężenia i rówmomierności oświetlenia na stanowiskach ustawiane są przez koordynatora przed rozpoczęciem bada, wpływ warunków zewnętrznych został wyeliminowany.

Prezentacja sytuacji pomiarowej i obiektów badań.
Stanowisko komputerowe.
Stanowisko operatora szlifierki.
Wzorcowe źródło światła.