Cofnij.

Jak zmienić szablon sprawozdania z badań.

Dodatkowym narzędziem do zmian w generowanym sprawozdaniu z badań jest program "SzablonyFrazy". Za pomocą programu można zmienić słowa, zwroty w sprawozdaniu z badań. Omówimy to na przykładzie.
W generowanych sprawozdaniach dla czynników chemicznych i pyłów podawana jest granica oznaczalności metody badawczej w mg

(i tak jest w rzeczywistości granica oznaczalności mozn związku, naważki wyrażona jest w jednostkach masy, granica w mg/m3 obliczana jest przez podzielenie mozn przez pobraną objętość powietrza, która może być zależna od zastanej na stanowisku sytuacji, więc i granica oznaczalności w mg/m3 będzie zmienna, jednak nie mogą tego zrozumieć auditorzy PCA, dlatego pod wpływem nacisków ze strony użytkowników programu do opisu metod wprowadzono granicę oznaczalności w mg/m3)

Identyfikatorem granicy oznaczalności w mg jest - <OZNACZALNOSC> (zobacz w pliku identyfikatory.txt w folderze POMOC) Natoiast identyfikatorem granicy oznaczalności w mg/m3 jest - <OZNACZALNOSCM> Należy więc w szablonach sprawozdania zamienić zwrot <OZNACZALNOSC> na <OZNACZALNOSCM> w tym celu uruchom program "SzablonyFrazy.exe":Pobierz program SzablonyFrazy.exe (ok.0.5 MB)

  1. Zaznacz folder "SZABLONY" w oknie "Lista plików zostanie wyświetlona zawartość folderu "SZABLONY"
  2. W pole szukana fraza wpisz <OZNACZALNOSC> i naciśnij przycisk "przeszukaj"
  3. Na liście po prawej stronie formularza wyświetlona zostanie lista plików zawierających zwrot <OZNACZALNOSC>
  4. Jeśli chcesz zmienić zwrot dla pyłów zaznacz pliki PYLDOTABOZN.rtf (plik do frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu pobieranego metodą indywidualną), PYLCADOTABOZN.rtf (plik do frakcji pyły pobieranego metodą indywidualną), PYLWLTABOZN.rtf (plik do frakcji wdychalnej pyły i włókien respirabilnych pobieranego metodą indywidualną).
  5. W pole zastąp frazą wpisz <OZNACZALNOSCM> i naciśnij zastąp wybrane.
Musisz jeszcze zmienić zwrot "Granica oznaczalności analizy wagowej [mg]" na np. "Granica oznaczalnści metody". Postępuj podobnie pamiętaj tylko o zastąpieniu litery ś przez \'9c