Cofnij.

Prezentacja programu "Laborant" - Metody badawcze

Możesz szybko i prosto dodawać i modyfikować metody badawcze laboratorium. W kreatorze metody określasz:

  • granice oznaczalności,
  • podwykonawców,
  • NDS-y i NDN-y,
  • podstawę normatywu i normę,
  • personel uprawniony do stosowania metody,
  • wyposażenie badawcze dla metody,
  • sposób zapisu wyniku z niepewnością,
  • sposób zapisu wyników (liczbę miejsc po przecinku),
  • budżet niepewności,
  • inne …

Wiele z wprowadzonych tu informacji przenoszonych jest do generowanego sprawozdania z badań.

Możesz wybrać sposób liczenie niepewności przez program. Jeśli wybierzesz opcje niepewność liczona przez program na podstawie budżetu, kreator budżetu pomoże ci wprowadzić składowe niepewności.

Sposób liczenia niepewności przez program udokumentowano w pomocy do metod.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji o metodzie możesz wydrukować kartę metody.