Cofnij.

Prezentacja programu "Laborant" - Rejestry

Na podstawie wprowadzanych systematycznie danych z badań program automatycznie tworzy rejestry, rejestry możesz sortować i filtrować w dowolny sposób i wydrukować uzyskane zestawienia.

Rejestr wyposażenia, wybrano wyposażenie podlegające wzorcowaniu.

Wydruk uzyskanego zestawienia.

Rejestr pracy wybranego wyposażenia.

Wydruk rejestru pracy wyposażenia.

Harmonogram wzorcowań wyposażenia, posortowany według daty wzorcowania, zestawienie ograniczono do wyposażenia podlegającego wzorcowaniu w ciągu najbliższych 30 dni.

Wydruk harmonogramu wzorcowania.

Rejestr zleceń i wydruk rejestru zleceń.

Rejestr próbek, rejestr sortowano według daty pobierania próbki, zestawienie ograniczono do próbek chemicznych pobieranych na rurki sorpcyjne, dalej wydruk rejestru próbek.