Cofnij.

Prezentacja programu "Laborant" - Wyniki badań

Informacje o kliencie, zleceniu i zakresie zlecenia wprowadzasz na formularzu głównym aplikacji. Na formularzu "Metody badawcze" do wprowadzenia zakresu zlecenia, dostępne są tylko metody, które wprowadzisz do programu.

Formularz "Metody badawcze" do ustalenia zakresu zlecenia.

Lista stanowisk na których prowadzono badania i formularz do wprowadzenia informacji o stanowiskach.

Jeśli wprowadziłeś wcześniej informacje o tym stanowisku np. przy ocenie pyłu, skorzystaj z przycisku kopiowania, aby skopiować informacje o stanowisku. Przycisk kopiowania dostępny jest również na formularzu z wynikami badan i pozwala skopiować wprowadzone wcześniej wyniki badan. Opcja szczególnie pomocna przy wprowadzaniu wyników z pomiaru oświetlenia elektrycznego gdzie często powtarzają się sekwencje (w pomieszczeniach biurowych podobne płaszczyzny zadania wzrokowego).

Formularz kopiowania opisu stanowiska, wybierz stanowisko do skopiowania z listy i wklej.

Formularz do wprowadzania wyników pomiaru hałasu. Program sprawdza poprawność wprowadzanych danych i informuje o błędach. Możesz wprowadzić również wyniki pomiarów hałasu w pasmach oktawowych.

Formularz do wprowadzania wyników pomiaru pyłu. Program sprawdza czy naważka nie jest mniejsza od granicy oznaczenia ilościowego i jeśli tak w obliczeniach przyjmuje granicę oznaczenia ilościowego, którą podałeś w opisie metody badawczej.

Formularz do wprowadzenia wyników pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego.

Formularz do wprowadzenia wyników pomiaru oświetlenia stanowisk pracy.

Formularz do wprowadzenia wyników pomiaru drgań miejscowych.

Formularz do wprowadzenia wyników pomiaru mikroklimatu umiarkowanego.

Formularz do wprowadzenia wyników pomiaru wydatku energetycznego metodą tablicową.

Pobierz demo i sprawdź możliwości programu aby zobaczyć więcej.