Cofnij.

Prezentacja programu "Laborant"

Podstawowe funkcje i mozliwości programu "Laborant"

1. Dane laborastorium

Program wyprowadza do sprawozdania z badań informacje o laboratorium: nazwa, logo, znak akredytacji i inne. Informacje te należy uprzednio wpisać do programu. zobacz więcej→
2. Wyposażenie badawcze

Program prowadzi ewidencję wyposażenia laboratorium: rejestr wzorcowań, harmonogramy wzorcowań (funkcja przypominania), rejestr pracy wyposażenia i inne. zobacz więcej→
3. Metody badawcze

Wprowadź informacje o metodach badawczych laboratorium: granice oznaczalności, budżet niepewności, podwykonawcach, wyposażeniu badawczym dla metody i inne. zobacz więcej→
4. Wykaz norm, NDS, wymagań oświetleniowych

Do programu wbudowano wykaz najwyższych dopuszczalnych stężeń, wykaz norm, normy oświetleniowe, wykaz podstawowych aktów pralnych. zobacz więcej→
5. Rejestry

Program automatycznie tworzy rejestry zleceń, wyposażenia, próbek, harmonogramy kontroli metrologicznych w.p.b., rejestry można filtrować i sortować. zobacz więcej→
6. Wyniki badań i pomiarów

Przygotowane formularze pozwalają w intuicyjny sposób wprowadzać wyniki z badan. Wbudowane funkcje kopiowania przyśpieszają i automatyzują prace wprowadzania danych. zobacz więcej→
7. Sprawozdanie z badań

Program przygotuje pełne sprawozdanie z badań, które można otworzyć w dowolnym edytorze tekstowym i modyfikować. Możesz wprowadzić własny format sprawozdania z badań. zobacz więcej→
8. Wyszukiwanie zakładów

Program wyszukuje zakłady, klientów, u których należy wykonać ponowne badania. zobacz więcej→
9. Praca w sieci i w domu

Jeśli posiadasz wersję sieciową możesz odłączyć komputer od sieci, wprowadzić wyniki badań u klienta lub w domu i przenieść wprowadzone dane do sieciowej bazy danych. zobacz więcej→
10. Dobór ochron słuchu

Do programu wpisano bazę danych ochron słuchu, którą możesz edytować. Program pozwala dobrać ochronniki słuchu jedną z trzech metod: pasm oktawowych, HML, SNR. Oraz eksportuje do edytowalnego pliku dobrany wykaz ochron.