AKTUALIZACJA PROGRAMU "LABORANT V 5.7"

Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 5.6 (ok.11 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 5.7. data kompilacji 25.02.2024 r.

To jest aktualizacja do wersji 5.6. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 5.6 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje
UWAGA Jeśli folder bazy danych "DANE" został przeniesiony na serwer w celu poprawnej aktualizacji należy dane z serwera przenieść na komputer lokalny do folderu DANE, następnie zaktualizować program na komputerze lokalnym i dane z komputera lokalnego przenieść na serwer.

Wprowadzone zmiany do wersji 5.6:
1. Zaktualizowano normy oświetleniowe do wydania PN-EN 12464-1:2022 (tabele O_OSWIETLENIE_POLE.DB i O_OSWIETLENIE_TAB.DB)
2. Zaktualizowano normy oświetlenia ewakuacyjnego do wydania PN-EN 1838:2013
3. Wydłużono pola w tabeli OSWWYNIKI.DB
4. Zmieniono szablony dla oświetlenia ewakuacyjnego NDSOSWAW.rtf i OSWEWTABWYNAG.rtf

UWAGA Pola edytowalne dla użytkownika nie są aktualizowane. Wprowadź nowe wydania norm wybierając PODSTAWY PRAWNE >> Normy, procedury i USTAWIENIA >> Sprawozdanie z badań >> Metoda pomiarów i badań >> Oświetlenie ... i nadpisz nowe wydanie

Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 5.5 (ok.16 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 5.6. data kompilacji 01.01.2023 r.

To jest aktualizacja do wersji 5.5. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 5.5 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje.

UWAGA Ta aktualizacja jest płatna (100 zł+VAT, również dla wersji sieciowej zainstalowanej na wielu komputerach, koszt aktualizacji na wszystkich komputerach wynosi 100 zł), jeśli zainstalujesz tę aktualizacje po uruchomieniu programu „Laborant” pokaże się formularz rejestracyjny, masz 30 dni na zarejestrowanie tej aktualizacji po tym okresie program „Laborant” zostanie zablokowany do czasu zarejestrowania aktualizacji.

UWAGA Jeśli folder bazy danych "DANE" został przeniesiony na serwer w celu poprawnej aktualizacji należy dane z serwera przenieść na komputer lokalny do folderu DANE, następnie zaktualizować program na komputerze lokalnym i dane z komputera lokalnego przenieść na serwer.

Wprowadzone zmiany do wersji 5.5:
1. Program oblicza i wyprowadza do sprawozdania z badań niepewności stężenia X dla pyłów, czynników chemicznych i włókien pobieranych metodą dozymetrii indywidualnej.


UWAGA Program instaluje nowe szablony dla: pyłów metoda dozymetrii indywidualnej, chemia metoda dozymetrii indywidualnej, pyły i włókna respirabilne metoda dozymetrii indywidualnej. Jeśli nie zainstalujesz szablonów powinieneś samodzielnie wprowadzić identyfikator niepewności do swoich szablonów. Nazwę identyfikatorówq podano w pliku Identyfikatory.txt. Identyfikator należy umieścić za identyfikatorem stężenia np. <STEZENIEXIC> <UXIC>. Lista zmienionych szablonów:
 • "CHEMDOTABOWY.rtf"
 • "CHEMDOTABOWYCH.rtf"
 • "CHEMDOTABWYSCAL.rtf"
 • "ChemiaDiTabela3C.rtf"
 • "ChemiaDiTabela3CC.rtf"
 • "ChemiaDiTabela3CCC.rtf"
 • "PYLCADOTABOWY.rtf"
 • "PYLCADOTABWYSCAL.rtf"
 • "PylDiTabela3C.rtf"
 • "PylDiTabela3CC.rtf"
 • "PylDiTabela3CCC.rtf"
 • "PYLDOTABOWY.rtf"
 • "PYLDOTABWYSCAL.rtf"
 • "PylWlTabela3C.rtf"
 • "PylWlTabela3CC.rtf"
 • "PYLWLTABOWY.rtf"
 • "PYLWLTABWYSCAL.rtf"

Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 5.4 (ok.16 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 5.5. data kompilacji 01.04.2021 r.

To jest aktualizacja do wersji 5.4. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 5.4 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje.

UWAGA Jeśli aktualizowałeś program do wersji 5.5 przed 28.04.2022 r, godziną 16:00, pobierz tę aktualizację ponownie, pobrana przez ciebie aktualizacja nie zawiera zmiany wynikającej z punktu 14.

UWAGA Ta aktualizacja jest płatna (150 zł+VAT, również dla wersji sieciowej zainstalowanej na wielu komputerach, koszt aktualizacji na wszystkich komputerach wynosi 150 zł), jeśli zainstalujesz tę aktualizacje po uruchomieniu programu „Laborant” pokaże się formularz rejestracyjny, masz 30 dni na zarejestrowanie tej aktualizacji po tym okresie program „Laborant” zostanie zablokowany do czasu zarejestrowania aktualizacji.

UWAGA Jeśli folder bazy danych "DANE" został przeniesiony na serwer w celu poprawnej aktualizacji należy dane z serwera przenieść na komputer lokalny do folderu DANE, następnie zaktualizować program na komputerze lokalnym i dane z komputera lokalnego przenieść na serwer.

Wprowadzone zmiany do wersji 5.4:
1. Wydłużono pola „Stanowisko” i „Miejsce badań” i „Ochrony osobiste”;
2. Wprowadzono osobne budżety niepewności związane z pobieraniem próbek dla oceny z NDS i NDSCh (budżety niepewności proszę zmodyfikować w opisie metody badawczej);
3. Wprowadzono osobne budżety niepewności związane z pobieraniem próbek dla frakcji wdychalnej i respirabilnej (budżety niepewności proszę zmodyfikować w opisie metody badawczej);
4. Wprowadzono eksport kart pomiarowych dla bhp do dokumentu tekstowego (np. Word);
5. Wprowadzono w ocenach wyników badań stwierdzanie (słowne) zgodności z wartościami dopuszczalnymi, tekst sformułowania proszę zmienić w pliku „Zwroty.ini”;
6. Wprowadzono zmiany w szablonach do mikroklimatu zimnego;
7. Poprawiono tabele do oświetlenia ewakuacyjnego (szablony);
8. Poprawiono przenoszenie danych w przypadku wyników poniżej granicy oznaczalności (w ustawieniach metody zaleca się wybranie opcji „Ustalaj wynik pomiaru na poziomie połowy wartości …” w przypadku wybrania opcji „Ustalaj wynik pomiaru na poziomie wartości dolnej granicy oznaczalności” końcowy wynik obliczeń nigdy nie będzie mniejszy niż granica oznaczoności, więc program automatycznie nie rozpozna takiego wyniku i nie opatrzy go zwrotem „poniżej XX”);
9. Wprowadzono opcję auto numeracji punktów pomiarowych w oświetleniu ewakuacyjnym;
10. Wprowadzono przycisk „Wyślij do” na formularzach opisu stanowisk pracy, pozwalający wysyłać opis stanowiska do innych metod zlecenia;
11. Poprawiono wykaz NDS;
12. Poprawiono zapytanie SQL w „Harmonogramie kontroli WPB”.
13. Wprowadzono zmiany do mikroklimatu gorącego wynikające z rozporządzenia Dz.U. poz. 325 z 2021 r.
14. W związku z komunikatem PCA 353, przywrócono podawanie niepewności w przypadku uzyskania wyników poniżej zakresu metody badawczej. Jeśli niepewności ma zostać obliczona dla dolnego zakresu metody badawczej w ustawieniach metody "Obliczanie granicy oznaczalności" należy wybrać "Ustalaj wyniki pomiarów na poziomie wartości dolnej granicy oznaczalności". Ponadto zaleca się wprowadzenie odpowiedniego opisu do szablonu sprawozdania z badań (USTAWIENIA >> Sprawozdanie z badań, zakładka Ostatnia strona sprawozdania) np. Liczba po słowie "poniżej" jest dolnym zakresem pomiarowym metody badawczej z niepewnością rozszerzoną.
15. Przywrócono uwzględnianie filtru "zerowego" w obliczaniu naważki (Naważka=m2 - m1+m0).

Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 5.3 (ok.11 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 5.4. data kompilacji 25.01.2020 r.

To jest aktualizacja do wersji 5.3. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 5.3 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje
UWAGA Jeśli folder bazy danych "DANE" został przeniesiony na serwer w celu poprawnej aktualizacji należy dane z serwera przenieść na komputer lokalny do folderu DANE, następnie zaktualizować program na komputerze lokalnym i dane z komputera lokalnego przenieść na serwer.

Wprowadzone zmiany do wersji 5.3:
1. Wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia o NDS / NDN-ch
2. Zmiany wynikające z nowelizacji normy 17025 należy wprowadzić do edytowalnych szablonów sprawozdań z badań, (folder SZABLONY), szczegółowy opis znajduje się w pomocy (POMOC >> Do metod >> Instrukcja.pdf), proste niewielkie zmiany można wprowadzić za do szablonów za pomocą programu SzablonyFrazy.exe

Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 5.2 (ok.11 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 5.3. data kompilacji 21.01.2019 r.

To jest aktualizacja do wersji 5.2. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 5.2 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje
UWAGA Aktualizacja nie wprowadza zmian w tabelach bazy danych. Wystarczy uruchomić aktualizację na komputerach lokalnych.

Wprowadzone zmiany do wersji 5.2:
1. Wprowadzono obsługę edytowalnych w Wordzie (Microsoft Word 97) szablonów sprawozdania z badań, dotychczasowe szablony są również obsługiwane.
2. Szablony nie instalują się wraz z aktualizacją, musisz je pobrać ze strony Nakładki lub z stąd Nedit.exe ( Nedit.zip).
3. Czytaj w instrukcji lub w pomocy jak edytować szablony do sprawozdania z badań i jak wyprowadzać do sprawozdania nowe dane.
4.Word 97 możesz pobrać z internetu.


Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 5.1 (ok.11 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 5.2. data kompilacji 08.11.2018 r.

To jest aktualizacja do wersji 5.1. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 5.1 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje
UWAGA Aktualizacja nie wprowadza zmian w tabelach bazy danych. Wystarczy uruchomić aktualizację na komputerach lokalnych.

Wprowadzone zmiany do wersji 5.1:
1. Zmieniono wyznaczanie wskaźnika WBGT dla środowisk niejednorodnych. Po wprowadzeniu wyników badań na trzech wysokościach program wybiera największy z wyznaczonych dla trzech wysokości wskaźnik WBGT.
2. Uaktualniono plik "Środowiska cieplne WBGT.pdf" w pomocy do metod.


Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 4.2 i 5.0 (ok.11 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 5.1. data kompilacji 27.09.2018 r.

To jest aktualizacja do wersji 4.2 i 5.0. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 4.2 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje
UWAGA Jeśli folder bazy danych "DANE" został przeniesiony na serwer w celu poprawnej aktualizacji należy dane z serwera przenieść na komputer lokalny do folderu DANE, następnie zaktualizować program na komputerze lokalnym i dane z komputera lokalnego przenieść na serwer.

Wprowadzone zmiany do wersji 4.2 i 5.0:
1. Wyprowadzono pole Data zlecenia do generowanego sprawozdania z badań. (dostępne po wybraniu USTAWIENIA >> Sprawozdanie z badań >> zakładka - pierwsza strona sprawozdania >> Drukuj wykonawców badań).
2. Wprowadzono pole tekstowe, które można wydrukować w stopce pierwszej strony sprawozdania z badań. ((dostępne po wybraniu USTAWIENIA >> Sprawozdanie z badań >> zakładka - pierwsza strona sprawozdania >> Umieść stopkę sprawozdania).
3. Wyprowadzono w sprawozdaniu z badań, numery norm do generowanego zakresu badań (dostępne po wybraniu USTAWIENIA >> Sprawozdanie z badań >> zakładka - Treść sprawozdania II >> zaznacz pole - Drukuj punkt Cel badań i pomiarów i pole Umieść zakres badań). (normy należy wprowadzić w konfiguracji metody badawczej LABORATORIUM >> Metody badawcze >> Przycisk Normy lub procedury).
4. Wprowadzono granicę oznaczalności w jednostkach mg/m3 - wpisaną wartość można wygenerować w sprawozdaniu z badań. Jak zmienić szablon→
5. Zmodyfikowani wynik SQL generowany w "Terminarzu badań".
6. Wprowadzono nowy wykaz NDS-ów zgodnie z Dz.U. 2018 r. Poz. 1286.
7. W mikroklimacie gorącym wprowadzono wskaźnik CAV i WBGTeff.
8. Zmienno długość pola "Oznaczany związek nazwa skrócona" do 64 znaków.
9. W sprawozdaniu z badań, tabele do mikroklimatu zimnego wprowadzono IREQneutral
10. Poprawiono błędy literowe i inne w wersji 5.0.

Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 4.1 (ok.10 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 4.2.

To jest aktualizacja do wersji 4.1. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 4.1 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje

Wprowadzone zmiany do wersji 4.1:
1. Wprowadzono bazę danych ochron słuchu.
2. Wprowadzono formularz doboru ochron słuchu metodami: pasm oktawowych, HML, SNR.
3. Zmieniono tabele z wynikami oceny wydatku energetycznego (dostosowano do nowego rozporządzenia w sprawie ręcznych prac transportowych).
4. Wprowadzono silniejsze narzędzie do naprawy uszkodzonych tabel.


Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 4.0 (ok.9 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 4.1.

To jest aktualizacja do wersji 4.0. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 4.0 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje

Wprowadzone zmiany do wersji 4.0:
1. Wydłużono pola Stanowisko i Miejsce badań do 128 znaków.
2. Zaktualizowano podstawę prawną dla wartości dopuszczalnych, w tabelach z wynikami badań.
3. Wprowadzono dalsze możliwości dostosowania wyglądu generowanego sprawozdania z badań, dodano plik Zwroty.ini.
4. Zmieniono zwrot wskaźnik narażenia na wskaźnik oceny w szablonach sprawozdania.


Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 3.9 (ok.11 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 4.0.

To jest aktualizacja do wersji 3.9. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 3.9 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje

Wprowadzone zmiany do wersji 3.9:
1. Zmieniono metodę oceny oświetlenia ewakuacyjnego, wprowadzono zmiany do generowanego sprawozdania z badań oświetlenia ewakuacyjnego (dotyczy natężenia oświetlenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej).
2. Poprawiono błędy literowe.


Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 3.7 i 3.8 (ok.11 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 3.9.

To jest aktualizacja do wersji 3.7 i 3.8. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 3.7 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje

Wprowadzone zmiany do wersji 3.7 i 3.8:
1. Zmieniono sposób szacowania niepełności dla metod za pomocą przyrządów o szybkim odczycie (zmieniono sposób liczenia odchylenia standardowego, czytaj w pomocy do metod);Zmieniono sposób szacowania niepełności dla metod za pomocą przyrządów o szybkim odczycie (zmieniono sposób liczenia odchylenia standardowego, czytaj w pomocy do metod).
2. Zmieniono metodę szacowania niepewności wskaźnika PPD w otoczeniu PMW=0;
3. Poprawiono szacowanie niepewności dla ekspozycji trwającej 30 min i krócej (dla drgań ogólnych);
4. Zmieniono nazewnictwo w wykazie NDS dla pyłów drewna, zgodnie z Dz.U. poz. 944 z 2016r.;
5. Wydłużono pole stanowisko w tabeli PERSONEL;
6. Poprawiono błędy literowe.


Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 3.5 i 3.6 (ok.9 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 3.7.

To jest aktualizacja do wersji 3.5 i 3.6. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 3.5 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje

Wprowadzone zmiany do wersji 3.5:
1. Poprawiono obliczenia niepewności wskaźnika PPD.
2. Wprowadzono opcje przeliczania stężeń pyłu na warunki "normalne".
3. Zmieniono pliki pomocy do metod dla chemii i pyłu.
4. Zmiany w generowanych sprawozdaniach:. W przypadku wyników poniżej granicy oznaczalności występuje zwrot 'poniżej' przed krotnością normatywu i oznaczenia '<' dla jednostkowych wyników stężenia i zawartości związku.
5. Ułatwienia edycyjne przy wprowadzaniu metod badawczych.


Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 3.4 (ok.9 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 3.5.

To jest aktualizacja do wersji 3.4. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 3.4 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje

Wprowadzone zmiany do wersji 3.4:
1. Wydłużona pola do wprowadzenia nazwy związku w opisie metody.
2. Wydłużono pola na formularzu ustawień sprawozdania z badań.
3. Poprawiono numerację podpunktów w sprawozdaniu z badań w części opisu metod badawczych.
4. W sprawozdaniu z badań dla emisji hałasu do środowiska wpisano aktualnie obowiązujące rozporządzenie.


Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 3.2 i 3.3 (ok.9 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 3.4.

To jest aktualizacja do wersji 3.2 i 3.3. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 3.2 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje

Wprowadzone zmiany do wersji 3.2:
1. Zmieniono sposób obliczania krotności NDS w przypadku wyniku poniżej granicy oznaczalnści. Teraz krotność obliczana jest z wskaźnika narażenia na poziomie wyznaczonej granicy oznaczalności.
2. Wydłużona pola na formularzu szablonu sprawozdania.
3. Usunięto błędy literowe.
4. Pracuje z nakładką N08N, która wprowadza w sprawozdaniu z badań w tabelach dla czynników chemicznych i włókien, zawartości związków w próbkach, oznaczone przez podwykonawcę.


Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 3.1 (ok.10 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 3.2.

To jest aktualizacja do wersji 3.1. Jeśli posiadasz niższą wersję niż 3.1 przed zainstalowaniem tej aktualizacji pobierz wcześniejsze aktualizacje

Wprowadzone zmiany do wersji 3.1:
1. Uaktualniono wykaz NDS-ów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. W sprawie najwyższych dpuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ;
2. Uaktualniono słownictwo dla pyłu w programie i w sprawozdaniach z badań;
3. Dodano symbole do wprowadzania w pola edycji dostępne po naciśnięciu prawego przycisku myszki;
4. Wprowadzono dodatkową opcję do obliczania wskaźnika narażenia zawodowego dla pyłu i chemii w przypadku uzyskania wyników w próbce poniżej granicy oznaczalności zgodnie z DYREKTYWA KOMISJI 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009r. (odpowiednie ustawienia wprowadź w definicji metody);
5. W metodzie "Emisja hałasu do środowiska" wprowadzono możliwość wyznaczania tylko emisji dla pory dnia lub tylko dla pory nocy.


Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 2.1 i niższych (ok.10 MB)

Przebieg instalacji - automatyczna:

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 3.1.

Jeśli posiadasz wersję 1,1 lub 1.2 przed zainstalowaniem aktualizacji do wersji 2.1 (tej aktualizacji), należy zainstalować aktualizację do wersji 1.1 i 1.2

Wprowadzone zmiany do wersji 2.1:
1. Wydłużona dopuszczalną liczbę znaków w polu "Opis czynności zawodowej" z 128 do 255. (aktualizacja przeprowadzi restrukturyzację tabel).
2. W tabelach z wynikami badań, pod wierszem data obliczeń zostanie wstawiony wiersz z napisem "Metoda akredytowana" lub "Metoda nie akredytowana" zależnie od ustawień metody. Działa po pobraniu nakładki N03N;
3. Poprawiono numerację podpunktów w opisie metody;
4. Wprowadzono opcje "Eksportu" i "Importu" danych z i do bazy danych. Opcja zwłaszcza przydatna w wersji sieciowej pozwala, wprowadzić do sieciowej bazy, dane wpisane poza laboratorium (w menu BAZA DANYCH);
5. Zwrot "Pyły przemysłowe ..." zastąpiono zwrotem "Pyły ...".


Aktualizacja:


Pobierz aktualizację do wersji 1.1 i 1.2 (ok.10 MB)

Przebieg instalacji:
a) W oknie "Welcome" naciśnij przycisk "Next";
b) W oknie "Choose Destination Location" wybierz katalog w którym wcześniej instalowałeś program "Laborant" (domyślnie był to "C:\Laborant") i naciśnij przycisk "Next".

Jeśli nie pamiętasz gdzie zainstalowałeś program, naciśnij prawym przyciskiem myszki na ikonę programu, z menu wybierz "Właściwości", otwórz zakładkę "Skrót" i odczytaj pozycję "Rozpocznij w" lub "Element docelowy".

Aktualizacja zainstaluje program Laborant wersja 2.1.

Wprowadzone zmiany do wersji 1.1:
1. Usunięto błąd generowany podczas tworzenia etykiet dla wyposażenia;
2. Usunięto błędy literowe;
3. Wprowadzono więcej wzorów tabel z wynikami (zobacz ustawienia >> sprawozdanie z badań >> zakładka metody badań i pomiarów);
4. Wprowadzono opcję sortowania danych po stanowiskach lub czynnikach dla metod chemicznych (zobacz j.w.);
5. Opcja wyboru "Ocena wyników z badań przed tabelami lub po tabelach" (zobacz ustawienia >> sprawozdanie z badań >> zakładka Treść sprawozdania III);
6. Opcja wyboru tekstowej lub tablicowej oceny wyników z badań (zobacz j.w.);
7. Dodano punkt Podstawa wykonania pomiarów w generowanym sprawozdaniu (zobacz ustawienia >> sprawozdanie z badań >> zakładka Treść sprawozdania I);
8. Dodano wyszukiwarkę klientów u których mija termin badań (zobacz ikona na pasku klienta);
9. Eksport raportów i przeglądu zlecenia do plików tekstowych;
10.Dodano metodę badań "Pyły i włókna respirabilne".

Nową metodę "Pyły i włókna respirabilne" należy dodać samodzielnie wybierając "Lanoratorium" >> "Metody badawcze" >> przycisk "Dodaj nowy rekord". Przykład ustawień konfiguracyjnych metody i budżet niepewności można znaleźć w dokumentacji technicznej do metod wybierając "Pomoc" >> "Do metod" >> plik "Wlokna dozymetria indywidualna".