Kontakt

Adres:

An Lab Ochrona Środowiska i Bezpieczeństwo Pracy
Andrzej Uzarczyk
ul. Antygony 51/1
80-299 Gdańsk

Telefon:

tel. 509-594-163

@Poczta:

a.uzarczyk@wp.pl