Ocena zagrożenia wybuchem

Na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, pracodawca, powinien dokonywać, oceny ryzyka, w tym w szczególności oceny dotyczącej (Dz. U. Nr 138, poz. 931 z 2010r.):

  • prawdopodobieństwa wystąpienia i trwałości atmosfery wybuchowej;
  • prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
  • procesów pracy i ich wzajemnego oddziaływania;
  • rozmiaru możliwych i niepożądanych skutków wybuchu.
Zgodnie z przywołanym przepisem pracodawca posiada dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem.

Prowadzimy przegląd stanowisk pracy, stosowanych procesów technologicznych w waszym zakładzie i opracujemy dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Plan prac obejmuje:
  • Przegląd stanowisk pracy i stosowanych w zakładzie procesów technologicznych;
  • Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia przed wybuchem zgodnie z wymaganiami rozporządzenia i norm;
  • Weryfikacja miejsc pracy i dopuszczenie stanowisk pracy.
Posiadamy 20 letnie doświadczenie i wiele zrealizowanych projektów.