PROGRAM "LABORANT"

Program "Laborant" usprawnienia pracę laboratoriów prowadzących badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Program przeprowadza obliczenia i podaje odpowiednie wskaźniki narażenia zawodowego wraz z niepewnością. Wprowadzono narzędzia rozszerzające możliwości indywidualnego dostosowania szablonów (generowanego sprawozdania) do potrzeb laboratorium.


Aktualna wresja 5.5


Pobierz nakładki

Program generuje pełne na 99% sprawozdanie z badań, praktycznie gotowe do wydruku, które można otworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstowego. zobacz sprawozdanie (.pdf)→

Do programu wbudowano wiele narzędzi ułatwiających i przyspieszających wprowadzanie danych (opcje kopiowania, baza danych NDS, baza danych ochron słuchu, normy oświetleniowe i wiele innych).

Program prowadzi rejestry:
 • wyposażenia;
 • pracy wyposażenia;
 • wzorcowania;
 • próbek;
 • zleceń;
 • kontroli metrologicznych.
Oraz:
wydruk etykiet dla wyposażenia, karty metody badawczej, karty badań dla bhp, protokoły z badań itp. Przypomina o terminie wzorcowania. Wyszukuje klientów, u których mija termin badań.
Program prowadzi obliczenia z badań:
 • czynników chemicznych prowadzonych metodą dozymetrii indywidualnej, stacjonarnej, i za pomocą przyrządów o bezpośrednim odczycie
 • pyłu metodą dozymetrii indywidualnej i stacjonarnej oraz włókien respirabilnych;
 • hałasu na stanowiskach pracy (ekspozycja 8 godzinna i tygodniowa) i emisji hałasu do środowiska;
 • dobór ochron słuchu metodą: pasm oktawowych, HML, SNR.
 • drgań ogólnych i miejscowych;
 • mikroklimatu zimnego, umiarkowanego, gorącego;
 • oświetlenia stanowisk pracy i oświetlenia ewakuacyjnego;
 • wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc i tablicową;
 • szacowania odporności cieplnej odzieży.
 • dobór ochron słuchu metodami: pasm oktawowych, HML, SNR
Program wyposażono w bogatą pomoc i pełną dokumentację prowadzonych obliczeń.

Wymagania:
Platforma 64 lub 32 bitowa.
Windows 95/98/2000/XP/7.
Ok. 50MB przestrzeni na dysku.

Zobacz prezentacja programu→
Zamówienia proszę zgłaszać:

Telefonicznie:
An Lab tel. 509-594-163 lub

E-mail.
An Lab a.uzarczyk@wp.pl


Cena programu:
werska jedno stanowiskowa 800 zł+(VAT 23%).
wersja sieciowa (bez limitu) 1600 zł+(VAT 23%).


W sprawach programu Laborant proszę kontaktować się wyłącznie z firmą An-Lab.