Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Prowadzimy kompleksową ocenę ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy w waszym zakładzie, obejmującą wszystkie występujące czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy:
  • Czynniki potencjalnie wypadkowe;
  • Czynniki fizyczne środowiska pracy;
  • Czynniki chemiczne i pyłowe;
  • Czynniki biologiczne;
  • Obciążenie pracą fizyczna.
Plan prac obejmuje:
  • Przegląd stanowisk pracy i identyfikację zagrożeń zawodowych;
  • Udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego wraz z środkami profilaktycznymi zmniejszającymi ryzyko;
  • Zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na ich stanowiskach pracy.
Posiadamy 20 letnie doświadczenie i wiele zrealizowanych projektów.