Publikacje

Andrzej Uzarczyk

1990 - 1995 r.
Analiza światła rozproszonego pochodzącego od stanow jonowych i makrodefektów
strukturalnych (praca badawcza w Katedrze Fizyki Molekularnej Politechniki Gdańskiej)
współautor ponad 10 prac i komunikatów naukowych.
1995 r. -
Publikacje, artykuły, książki i oprogramowanie związane tematycznie z narażenia zawodowym
na czynniki szkodliwe i bezpieczeństwem pracy:
 • Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy
  "Hałas". ODDK 1998r.;
 • Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy
  "Oświetlenie". ODDK 1998r.;
 • Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy
  "Mikroklimat". ODDK 1998r.;
 • Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy
  "Wibracje". ODDK 1998r.;
 • Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy
  "Pyły". ODDK 1998r.;
 • Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy
  "Czynniki chemiczne". ODDK 1998r.;
 • Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy
  " Pola elektromagnetyczne i promieniowanie". ODDK 1998r.;
 • Trucizny i inne niebezpieczne substancje chemiczne. ODDK 2001r.;
 • Program komputerowy "Ryzyko zawodowe" Tarbonus 2005r.
 • Program komputerowy "Pomiary czynników szkodliwych" Tarbonus 2005r.
 • Program komputerowy "Dobór ochronników słuchu" Tarbonus 2005r.
 • Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. ODDK 2006r.;
 • Ocena ryzyka zawodowego, z programem komputerowym. ODDK 2006r.;
 • Dobór i stosowanie ochronników słuchu. ATEST 2006r.
 • Środowiska gorące - pomiary i ocena narażenia zawodowego oparta na wskaźniku WBGT. ATEST 2006r.
 • Film szkoleniowy "Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy" ODDK 1999r
 • Metody Badań Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy. Tarbonus 2008r., aktualizacja 2010r., 2012r.
 • BHP w budownictwie. Poradnik. Tarbonus 2010r.
 • BHP w magazynach. Poradnik. Tarbonus 2010r.
 • BHP w transporcie. Poradnik Tarbonus 2011r.
 • Czynniki szkodliwe i uciążliwe - wymagania dla pracodawców i techniki pomiaru. Przyjaciel przy pracy 2011r.
 • Program komputerowy "Laborant" 2013r.