Pomiary czynników szkodliwych

Pracodawca określa czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy dla których wykonuje okresowe badania i pomiary, oraz prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych wystękujących na stanowiskach pracy i karty badań. (Dz.U. Nr 33, poz. 166 z 2011r.).
Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie.

Wykonujemy badania i pomiary na stanowiskach pracy następujących czynników szkodliwych:
 • Chemia;
 • Pyły;
 • Hałas;
 • Drgania o działaniu ogólnym i miejscowym;
 • Mikroklimat zimny i gorący.
Oraz:
 • Pomiary hałasu pochodzącego od instalacji i urządzeń - metoda referencyjna;
 • Pomiar hałasu komunalnego.
Prowadzimy również pomiary czynników uciążliwych:
 • Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy;
 • Ocena obciążenia pracą fizyczną;
 • Mikroklimat umiarkowany;
 • Ocena wentylacji pomieszczeń.
Posiadamy 20 letnie doświadczenie i wiele zrealizowanych projektów.