BADANIA BIEGŁOŚCI

DRGANIA. POMIAR I WYZNACZANIE EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA DRGANIA O OGÓLNYM DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA I DRGANIA PRZENOSZONE PRZEZ KOŃCZYNY GÓRNE.

Organizacja:

  1. Uczestnik pobiera ze strony internatowej Program badań biegłości i Kartę zgłoszenia. Należy uważnie zapoznać się z programem badań biegłości.
  2. Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnik przesyła organizatorowi elektronicznie lub pocztą w terminie do czterech dni przed planowanym terminem badań (zjazdem), wraz z kopia świadectwa wzorcowania miernika drgań (pierwszej strony). Liczy się data stempla pocztowego.
  3. Organizator najpóźniej w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdu, informuje uczestnika (telefonicznie lub na stronie internetowej) o terminie realizacji konkretnego programu badań (metody badawczej).
  4. Sprawozdanie z badań biegłości organizator przekazuje uczestnikowi w terminie do jednego miesiąca od otrzymania prawidłowo wypełnionych kart pomiarowych.

Obiekty badań:
Organizator dołoży starań aby obiekt badań opisywał rzeczywiste stanowisko, warunki i trudności w jakich uczestnicy prowadzą rutynowe badania, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności obiektu badań.
Aby powyższy cel osiągnąć organizator przygotował elektroniczne programowalne wzbudniki drgań mogące wygenerować drgania zdeterminowane okresowe złożone i nieokresowe ze wstrząsami przenoszone:

  • na rękojeści narzędzi, do oceny drgań działających na organizm przez kończyny górne;
  • na płaszczyźnie, do oceny drgań o ogólnym działaniu na organizm.
Trzy obiekty badań to:
  • Wzorcowe źródło drgań - sprawdzenie miernika drgań wraz z całym torem pomiarowym;
  • Stanowisko operatora narzędzi, narażonego na drgania o działaniu miejscowym na którym występują drgania pochodzące z obsługi narzędzi trzymanych w dłoni (wiertarki, piły i szlifierki, wyrzynarki) - na stanowisku występują drgania zdeterminowane okresowe złożone i nieokresowe ze wstrząsami - sprawdzenie biegłości uczestników w prowadzeniu pomiarów drgań przenoszonych przez kończyny górne;
  • Stanowisko operatora wózka, narażonego na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka (operator w pozycji stojącej) - na stanowisku występują drgania zdeterminowane okresowe złożone i nieokresowe ze wstrząsami - sprawdzenie biegłości uczestników w prowadzeniu pomiarów drgań o ogólnym działaniu na organizm.
Wartości poziomu drgań na stanowisku operatora narzędzi i operatora wózka ustawiane są przez koordynatora przed rozpoczęciem badań na poziomie minimalizującym zewnętrzne przypadkowe drgania nie będące przedmiotem oceny.

Wzbudniki drgań z zainstalowanymi wymiennymi narzędziami, sterowane komputerowo.
Waga 30 kg każdy.
Wzbudniki drgań miejscowych z zainstalowaną wiertarką i szlifierką. Uczestnik otrzymuje charakterystykę stanowiska pracy i zdjęcia ze sposobem trzymania narzędzia.
Wzbudniki do pomiaru drgań ogólnych z uchwytem ułatwiającym mocowanie dysku. Uczestnik otrzymuje charakterystykę stanowiska pracy.
Program sterujący pracą wzbudników drgań, realizuje zaprogramowany cykl operacji ze zmienną programowaną intensywnością drgań.