Szkolenia OnLine dla laboratoriów badań środowiska pracy

Harmonogram szkoleń na drugie półrocze 2021 r.


Pobieranie próbek powietrza
Pomiary narażenia inhalacyjnego na aerozole oraz czynniki chemiczne. Strategie badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi

24.09.2021; 22.10.2021; 26.11.2021; 17.12.2021 r.
program

Mikroklimat środowiska pracy
Ocena środowisk cieplnych gorących umiarkowanych i zimnych

01.10.2021; 29.10.2021; 03.12.2021 r.

program

Ocena ekspozycji zawodowej na hałas
Ocena ekspozycji zawodowej na drgania o oddziaływaniu ogólnym na organizm człowieka i drgania przenoszone przez kończyny górne


17.09.2021; 15.10.2021; 19.11.2021 r.

program

Światło i oświetlenie
Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach i na zewnątrz
Oświetlenie ewakuacyjne


08.10.2021; 05.11.2021; 10.12.2021 r.

program

Komplet materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej.